Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,3 98,4
(1B) Personal de residències 93,3 87,3 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 89,4 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 81,6 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,3 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 92,7 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 86,1 89,4
(6) Treballadors essencials 92,7 82,6 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 77,6 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 72,8 84,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 62,1 79,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,8 57,3 75,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 53,3 69,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,5 48,3 64,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,6 48,8 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 61,8 75,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 57,8 66,9
Total >=12 anys 82,7 70,4 81,2
Total >=16 anys 83,4 71,1 82
Total 73,5 62,5 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi