Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 93,4 87 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,7 88 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 83 91,1
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 89,2 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 86,4 89,8
(6) Treballadors essencials 90,8 81 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 79,4 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 76,7 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 68,8 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 60,4 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,6 60,3 72,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,1 52,1 66,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,7 52,7 68,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 62,9 79,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 60,1 69,4
Total >=12 anys 84,2 72,6 82,8
Total >=16 anys 84,9 73,3 83,5
Total 74,4 64,1 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi