Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,6 91,7 91,7
(1B) Personal de residències 84,1 78,1 80,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,4 68,8 72,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,8 12,3 14,3
(4) Persones amb gran dependència 90,2 86,2 86,2
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 88,7 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,4 52,9 54,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 77,6 3,4 4,3
(6) Treballadors essencials 69,8 1,4 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,7 3,8 5,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 25,4 2,1 2,7
Total >=16 anys 36,1 15,5 16,1
Total 30,3 13 13,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi