Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,7 97,9
(1B) Personal de residències 91,5 86 89,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 88,4 92,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,3 80 86,4
(4) Persones amb gran dependència 91,2 89,3 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,4 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 81 85,7
(6) Treballadors essencials 88,4 79,2 84,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 75,7 84,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 76,3 83,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,6 62,9 77,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,9 52,6 70,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 61,2 42,9 49,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 46,2 11,4 17,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 44,5 3,6 10,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 38,6 3,8 8,4
Total >=16 anys 76,3 60,2 67,4
Total 64,4 50,9 56,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi