Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 90,6 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,1 59 61,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,4 92 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 92,3 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 10,7 12,1
(6) Treballadors essencials 82,8 63,4 67,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 10,5 13,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,6 75,3 77,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 64,6 3,2 5,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 28,9 0,8 1,6
Total >=16 anys 60,6 38,3 39,5
Total 52,3 33 34,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi