Triar territori:
LLEIDA

Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97 97
(1B) Personal de residències 87,9 82,2 84,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,9 84,6 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,2 57,2 63,2
(4) Persones amb gran dependència 89,3 87,4 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 89,4 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,4 6,9 9,2
(6) Treballadors essencials 78,8 53,2 56,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,4 7,3 11,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 72,7 46,6 51,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 38,8 1,5 7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 8,2 1,1 4,5
Total >=16 anys 51,9 31,8 34,8
Total 44 27 29,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi