Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98
(1B) Personal de residències 95,3 89,9 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 89,4 91,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,2 83,8 87,5
(4) Persones amb gran dependència 85,3 84,2 84,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 89,9 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,8 82,9 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,4 74,1 82,8
(6) Treballadors essencials 87,5 76,4 85,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 82 69,1 80,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 72,4 62,5 71,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 68,9 49,9 67,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,5 43,3 65,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,2 41,2 57,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 52,9 37,8 48,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 56,1 41,1 50,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 68,1 49,5 60,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 62,6 41,8 50,5
Total >=12 anys 75 62,3 72,3
Total >=16 anys 75,6 63,3 73,4
Total 67,7 56,3 65,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi