Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 95,8 95,8
(1B) Personal de residències 92,8 89,9 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,6 89,3 89,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,3 57,8 61,7
(4) Persones amb gran dependència 85,7 84,7 84,7
(5A) Persones de 80 anys o més 90 88,8 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,5 80,8 86,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 81,3 10,1 18,5
(6) Treballadors essencials 79,2 58,8 64,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 77 22,8 31,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 66,2 49,4 54,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 56,8 2 14,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 46,6 0,7 15
(11A) Persones de 35 a 39 anys 9,6 0,6 3,7
Total >=16 anys 57,3 35,1 40,4
Total 49,5 30,3 34,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi