Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 93 93
(1B) Personal de residències 86 77,9 80,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,9 86,2 86,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 49,6 5 7,4
(4) Persones amb gran dependència 85 82 82
(5A) Persones de 80 anys o més 89 82,9 83
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83 33,2 37,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,5 4,5 9
(6) Treballadors essencials 69 1,6 3,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,6 5,3 8,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 7,3 2,9 3
Total >=16 anys 36,7 16,2 17,3
Total 31,7 14 15
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi