Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 96 90 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86,8 91,2
(4) Persones amb gran dependència 85,7 84,6 84,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,8 90,3 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 83,8 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,4 75,8 84,5
(6) Treballadors essencials 88 76,3 85,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,3 71,5 83,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,2 64,6 74,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 72,7 53,2 72,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,1 46,6 69,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,7 44 60,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 57,9 43,3 56,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,6 46,8 58,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,3 56,9 71,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 53,6 64,6
Total >=12 anys 77,9 65,4 76,3
Total >=16 anys 78,3 65,9 76,9
Total 70,3 59 68,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi