Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1
(1B) Personal de residències 96,7 90,7 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,7 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 86,9 91,2
(4) Persones amb gran dependència 88,8 85,4 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 91,1 90,6 90,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 86,4 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,1 76,2 84,4
(6) Treballadors essencials 88,4 76,9 86,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 72 83,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,8 65,1 75,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73 53,8 72,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,1 48 70,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,9 44,8 61,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,6 44,6 58,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,2 49,3 61,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,1 58,2 73,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,5 57,1 69
Total >=12 anys 78,6 66,5 77,2
Total >=16 anys 78,9 66,9 77,6
Total 70,9 60 69,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi