Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 97,3 94,6 98 74,1 77,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,9 94,3 71,5 71,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 89 92,6 39 39
(4) Persones amb gran dependència 90 83,3 84,4 68,9 68,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92 91,2 91,2 82,9 83,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,1 89,1 90,3 75,1 80
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,2 82,1 84,8 62,7 68,6
(6) Treballadors essencials 90 82 88,1 40,5 43,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,2 78,8 84,6 55,5 61
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,8 69,7 76,9 27,7 32,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76 66 75 14,6 27,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,3 61,6 73,6 10,1 21,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,6 54,6 65,5 1,2 7,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,3 52,5 63,5 0,9 4,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,1 54,6 67,9 0,8 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,2 63,7 79,8 0,1 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,8 45,8 57,6 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 35 0,1 5,6 0 0
Total >=12 anys 81,2 71,9 79,2 35 39,6
Total >=16 anys 81,8 73,2 80,2 36,6 41,4
Total 76 65,6 72,5 31,9 36,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.