Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,6 92 92
(1B) Personal de residències 83,7 78,5 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,3 85,1 85,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,5 9,3 11
(4) Persones amb gran dependència 82,2 70,1 70,1
(5A) Persones de 80 anys o més 80 18,2 18,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 12,4 1,3 1,3
(6) Treballadors essencials 62,5 1,6 3,1
(8A) Persones de 60 a 65 anys 44,2 0,5 0,9
Total >=16 anys 21,9 7,1 7,3
Total 18,8 6,1 6,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.