Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 99 99 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 97,9 96,5 98,6 79,2 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 93 94,6 76 77,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 87,6 91,2 57,7 57,7
(4) Persones amb gran dependència 90,2 89 89 75,6 76,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 91,1 91,1 84,7 85,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,7 89,1 90 77,3 82,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,2 83,3 85,5 67,5 75,2
(6) Treballadors essencials 90,1 84,6 88,4 51,1 57,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,5 81 84,8 63,6 71,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,5 72,8 76,9 45,8 53,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76 69,7 75,4 29,1 45,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,8 65,2 73,6 23,2 37,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,6 57,6 64,7 17,8 28
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,3 57 65 14,2 22
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,2 57,5 67,8 10,9 15,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 65,2 79,7 3,1 5,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,5 53,6 66,5 0 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 37 21,6 29 0 0,2
Total >=12 anys 81 74,1 79,5 44 50,8
Total >=16 anys 81,4 75,1 80,1 46 53,1
Total 75,7 68,5 73,8 39,9 46,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.