Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1
(1B) Personal de residències 96,7 90,7 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 87 91,3
(4) Persones amb gran dependència 88,8 85,4 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 90,6 90,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 86,5 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,1 76,8 84,3
(6) Treballadors essencials 88,5 76,8 86,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 72,6 83,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,8 65,3 75,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,2 54,8 72,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,4 49,3 70,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,9 45,4 61,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,8 45,5 59,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 49,5 61,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 58,3 73,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 57,2 69,2
Total >=12 anys 78,7 66,9 77,3
Total >=16 anys 79 67,3 77,7
Total 71 60,3 69,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi