Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1
(1B) Personal de residències 96,6 92,6 96,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,7 92
(4) Persones amb gran dependència 88,8 86,5 86,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,4 90,7 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,7 87 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,7 78,4 84,7
(6) Treballadors essencials 89,2 78 87,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,3 73,1 84,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,7 66,1 76
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,3 58,2 73,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,5 54,1 71,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,5 48,7 62,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,5 46,9 60,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 66 50,7 62,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,7 59,1 74,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,8 57,8 70,3
Total >=12 anys 79,7 68,3 78
Total >=16 anys 79,9 68,8 78,4
Total 71,8 61,5 70,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi