Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 96 90 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86 90,4
(4) Persones amb gran dependència 85,7 84,6 84,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,7 90 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,2 83,7 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85 75,3 84
(6) Treballadors essencials 88 76,3 85,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 84 71,1 82,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,9 64,3 74,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 71,9 52,7 71,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 70,2 45,9 68,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 61,9 43,3 60
(11B) Persones de 30 a 34 anys 56,9 42,2 54,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 61,3 45,7 56,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,3 55,3 69,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,2 52,1 62,6
Total >=12 anys 77,3 64,8 75,6
Total >=16 anys 77,8 65,4 76,2
Total 69,8 58,5 68,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi