Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 91,9 84,1 90,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 87,6 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,5 82,3 90,3
(4) Persones amb gran dependència 94,1 90,4 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,4 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 86,2 88,7
(6) Treballadors essencials 90,2 82 88
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 80,5 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 77 85,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,8 71 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 64,2 76,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 60,2 67,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 51 60
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,8 48 58,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,5 58,1 69,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 45,4 52,5
Total >=12 anys 82,2 71,2 79
Total >=16 anys 83 72,7 80,5
Total 72,6 62,9 69,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi