Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 95,5 95,5
(1B) Personal de residències 86,7 79,4 82,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86 79,9 81,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,9 63,4 68
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,6 88,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,4 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 84,2 90,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,5 8,6 9,5
(6) Treballadors essencials 76,8 50,7 53,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,9 16,2 20,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,6 43,5 47,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61 1,4 4,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 39,2 0,9 3,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,3 0,8 0,9
Total >=16 anys 55,8 30,5 32,8
Total 46,6 25,5 27,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi