Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 92,1 84,6 91,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,8 92,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 82,4 90,5
(4) Persones amb gran dependència 94 90,6 92,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,6 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 86,4 88,9
(6) Treballadors essencials 90,5 82,3 88,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 80,6 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 77,2 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 71,4 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 64,8 76,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,5 61,2 69
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,7 52,4 61,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,7 49,2 59,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,6 60 71,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 52,4 59,9
Total >=12 anys 82,6 72,1 80
Total >=16 anys 83,4 73,3 81,2
Total 73 63,7 70,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi