Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,3 98,4 91,5 91,9
(1B) Personal de residències 93,8 91 93,8 65,3 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 92,6 94,6 69,1 72,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 89,7 93,9 57,7 62,3
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,9 91,1 68,4 69,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,6 94,6 88,4 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,8 94 79,4 86
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 89,3 90,4 77,4 80,1
(6) Treballadors essencials 92,8 87,9 92,2 54,4 57,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 88,7 91 70,4 76,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 84,8 88,5 54,4 60,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 79,5 85,3 38,8 44,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 75,4 81,8 29,9 36,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,2 70,7 76,8 20,5 24,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,5 63,5 71,7 15,8 20,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,6 65 74,3 11,1 16,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,9 72,6 85,1 3,8 6,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,1 59,2 68 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,6 21,5 25,1 0 0,1
Total >=12 anys 86,6 80,3 85,2 45 49,5
Total >=16 anys 87,4 81,6 86,3 47,8 52,4
Total 79,3 72,9 77,6 40,1 44,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.