Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 92,5 84,9 92
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 88,3 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 83,1 91,3
(4) Persones amb gran dependència 93,9 91,6 93,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,7 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 87 89,5
(6) Treballadors essencials 91 82,9 89,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 81 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 77,8 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 72,4 82,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,2 66,3 78,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 63,9 72,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,9 55,4 65,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 52,7 64,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 63,7 76,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 61,3 69,4
Total >=12 anys 83,7 73,8 82,2
Total >=16 anys 84,4 74,6 82,9
Total 73,9 65,2 72,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi