Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 91,8 90,8 91,1
(1B) Personal de residències 80,2 72,8 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80 74 75,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,5 7 9,9
(4) Persones amb gran dependència 89,9 87,2 88
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,3 35,2 41,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73 4,5 5
(6) Treballadors essencials 67 1,1 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,4 5,8 8,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,8 2,3 2,5
Total >=16 anys 32,2 14,5 15,6
Total 26,9 12,1 13
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi