Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,4 90,5 90,6
(1B) Personal de residències 93,5 89,8 93,4 58,4 62
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 91,7 94,7 64,6 66,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 87,9 93,4 51,6 54,8
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88 89,3 58,2 59
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,1 94,2 85,3 85,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,6 93,9 76,3 82,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 88,9 89,9 72,7 74,3
(6) Treballadors essencials 92,7 86,3 92 46,9 48,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 86,9 90,7 65,4 69,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 82,4 88,2 45,8 49,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 77,1 85 25,5 29,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,2 72,7 81,3 13,6 17,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 67,8 76,5 3,3 4,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 60,9 71,4 1,7 3,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 77 61,8 73,7 0,6 2,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,7 70,4 84,1 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,1 50 57,8 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,3 0 2,1 0 0
Total >=12 anys 86,6 78,1 84,4 37,1 39,9
Total >=16 anys 87,5 79,8 86 39,3 42,3
Total 79,2 69,8 75,5 33,1 35,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.