Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 91 89,3 89,5
(1B) Personal de residències 77,1 72,6 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 76,2 70,9 71,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,3 7,3 10,3
(4) Persones amb gran dependència 88,6 70,8 72,5
(5A) Persones de 80 anys o més 85,6 25,1 25,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 11,6 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 64,6 1 2,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,7 0,5 1,8
Total >=16 anys 19,3 6,8 7,1
Total 16 5,6 5,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.