Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 92,8 85,5 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 89,5 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,2 92,4
(4) Persones amb gran dependència 94,6 92,1 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 91,4 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 87,9 89,8
(6) Treballadors essencials 92,1 83,9 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 81,9 89,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 78,9 87,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,8 73,4 83,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,7 68 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,7 65,4 74
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,1 57,5 68
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,8 55,8 68,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 66,3 80,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,7 64 72,8
Total >=12 anys 85,2 75,6 83,5
Total >=16 anys 85,8 76,3 84,1
Total 75,1 66,6 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi