Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,3 98,4 91,4 91,7
(1B) Personal de residències 93,8 91,1 93,8 66 70,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 92,7 94,6 69,5 73
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 89,7 93,8 58,9 63,5
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,9 91,3 68,5 69,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,6 94,7 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,8 94 79,5 86,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 89,3 90,4 77,5 80,3
(6) Treballadors essencials 92,8 88 92,2 55,1 58,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 88,6 90,9 70,7 76,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 84,9 88,5 55,1 61
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 79,6 85,3 39,5 45,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 75,4 81,8 30,7 37,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 70,8 76,7 21,3 25,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,3 63,9 71,6 16,8 21,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,4 65 74,1 12,2 17,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 72,9 85,1 4,6 7,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,1 59,5 68,3 0,4 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,3 21,4 25,1 0 0,1
Total >=12 anys 86,5 80,4 85,2 45,6 50,1
Total >=16 anys 87,3 81,6 86,2 48,3 53,1
Total 79,2 72,9 77,5 40,5 44,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.