Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 92,8 85,5 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,6 93,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,3 92,5
(4) Persones amb gran dependència 94,6 92,1 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 91,4 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 87,9 89,8
(6) Treballadors essencials 92,2 83,8 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 82 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 79 87,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,8 73,5 83,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,8 68,1 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 65,4 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 57,5 68,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,1 56 68,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83 66,4 80,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,9 64,1 72,8
Total >=12 anys 85,3 75,6 83,6
Total >=16 anys 85,9 76,3 84,2
Total 75,2 66,7 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi