Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 92,5 85,2 91,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 88,2 92,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 82,7 90,9
(4) Persones amb gran dependència 94 91,3 93,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,7 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 86,9 89,4
(6) Treballadors essencials 90,8 82,8 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 80,9 88,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 77,6 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 72,1 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 65,9 78,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,2 63 71
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,9 54,5 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,6 51,7 63,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,3 62,8 75,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 60,1 68
Total >=12 anys 83,2 73,4 81,6
Total >=16 anys 83,9 74,2 82,4
Total 73,5 64,8 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi