Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 97,2 88,9 96,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,2 83,8 89,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 82,4 92,6
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 90,3 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88 84,5 86,3
(6) Treballadors essencials 88 71,2 86,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 75,9 84,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,3 72,1 82,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,2 59,5 75
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,4 53,5 69,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,4 49,1 61,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,5 41,9 56,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,4 44,7 59,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,4 53,6 73,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 62,5 43,3 52,7
Total >=12 anys 78,9 65,4 76,1
Total >=16 anys 79,7 66,6 77,4
Total 70,9 58,8 68,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi