Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 95,5 97 97 92,5 92,5
(1B) Personal de residències 97,5 95 97,5 77,7 84,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88,9 93,1 68,1 72,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,3 91,9 97,3 55,9 62,2
(4) Persones amb gran dependència 97,7 97,7 97,7 75 75
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6 88,3 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 91,3 91,4 83,4 83,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 88 88,8 73,4 76,6
(6) Treballadors essencials 90,5 82,3 90,1 48,6 57,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 84,9 88,2 65,9 72,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 81,1 84,9 52 60
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,7 72,3 80 35,9 46
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76 67,1 74,6 26,7 35,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,1 59,5 68,3 19,9 26,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 60,4 70,8 16,3 24,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 59,7 73,1 13,2 19,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,2 63,6 80,5 4,2 8,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 50,8 64,1 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,3 22,5 29,7 0 0,4
Total >=12 anys 82,8 74,9 81,6 42,7 48,7
Total >=16 anys 83,4 76,1 82,5 44,9 51,2
Total 77,2 68,9 75,4 38,5 43,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.