Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 97,5 97,5 93,8 93,8
(1B) Personal de residències 98,1 95,2 98,1 69,5 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88,9 93,1 68,1 70,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 90 96,4 47,3 52,7
(4) Persones amb gran dependència 97,8 97,8 97,8 62,2 62,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,2 94,3 86,1 86,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 91,4 91,6 79,6 80
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 88,1 88,7 70,1 71,8
(6) Treballadors essencials 90,5 78,6 89,9 41,8 47
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 83,9 88,8 60,8 66,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 78,8 85 42,9 48,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,4 69,3 80,1 24,4 31,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,8 64,2 75,2 13,9 19,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,6 55 68,4 2 4,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 56,5 71,9 1,9 5,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 55,6 75 0,5 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 61,3 81,8 0 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 43,8 57 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,6 0,2 7,5 0 0
Total >=12 anys 83,8 72,6 81,8 34,8 38,2
Total >=16 anys 84,5 74,1 83,1 36,5 40,1
Total 78,5 65,9 74,6 31,6 34,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.