Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 98,1 90,6 98,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,3 83,3 90,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 84,7 94,6
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,5 91,4 91,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 86,4 88
(6) Treballadors essencials 89,8 73,2 89,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 77,7 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,1 73,6 84,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,7 62,1 77,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,3 57,4 74,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,4 53 66,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,1 49,4 65,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,3 51,6 69,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 58,7 80,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 55,7 67,6
Total >=12 anys 82 68,9 80,5
Total >=16 anys 82,6 69,6 81,2
Total 73,5 61,8 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi