Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,7 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 95,9 91,7 95,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,7 79,2 83,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 79,2 88,7
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,4 89,6 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,3 80 81,8
(6) Treballadors essencials 83,2 67,8 80,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 83 72,4 78,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,8 70,5 78,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 70,9 56,4 68,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 62,9 48,2 59,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 52,8 38,6 46,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 43,6 20,4 30
(12) Persones de 20 a 29 anys 43,3 2,4 10,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 49,3 2,4 12,2
Total >=16 anys 71,4 55,9 63,2
Total 61 47,8 54
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi