Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 98,1 93,3 98,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,7 84,7 90,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 84,7 95,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 91,5 91,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 86,7 88,1
(6) Treballadors essencials 89,9 73,5 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 78,7 87,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 74,1 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 62,8 78,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,8 58,4 74,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,2 53,7 67,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,2 50,9 65,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 51,8 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,9 59,3 81,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 56,3 68,3
Total >=12 anys 82,5 69,5 80,8
Total >=16 anys 83,1 70,2 81,5
Total 74 62,3 72,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi