Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 98,1 88,9 98,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 83,6 89
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 83,3 93,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 91,2 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,2 85,5 87,3
(6) Treballadors essencials 88,9 72,2 87,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 76,7 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,3 72,7 83,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,4 60,8 77
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,7 55,3 72
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,6 51,4 64,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,9 45,1 60,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,6 48 64,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 56,6 76,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,7 52,2 62,2
Total >=12 anys 80,3 67,3 78,5
Total >=16 anys 81,1 68,1 79,3
Total 72,1 60,4 70,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi