Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 98,1 88,9 98,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 83,6 89
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 83,3 93,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 91,3 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 85,8 87,6
(6) Treballadors essencials 89 72,5 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 76,8 86
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,4 72,9 83,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79 61,3 77,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74 55,4 72,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67 51,8 64,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,2 46,2 61,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 48,8 66,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,1 56,8 77,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,2 53,8 64
Total >=12 anys 80,7 67,7 79,1
Total >=16 anys 81,5 68,5 79,9
Total 72,5 60,8 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi