Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,2 97,5
(1B) Personal de residències 93,3 86,9 92,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 88,8 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,8 79,3 89
(4) Persones amb gran dependència 86,5 83,6 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 86,8 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 86,5 88,9
(6) Treballadors essencials 89,4 77,8 86,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 77,8 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,5 73,9 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,7 63,8 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,5 54,7 75,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,5 54,1 67,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,7 46,2 60,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,9 44,5 61,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,1 55 71,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65 43,9 53
Total >=12 anys 81,6 67,2 78,7
Total >=16 anys 82,5 68,5 80,1
Total 72 59,3 69,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi