Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 87 81,2 84,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,2 84,3 88
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,2 56,9 61,6
(4) Persones amb gran dependència 86,3 83,5 83,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 91,7 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 84,9 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,7 8,1 9,1
(6) Treballadors essencials 75,9 53,5 57,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,3 12,5 18,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,7 40,3 45,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 51,1 1,4 6,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 26,6 0,8 6,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2 0,7 0,8
Total >=16 anys 52,3 28,4 31,6
Total 43,8 23,8 26,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi