Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,9 98,1 91,3 91,5
(1B) Personal de residències 94,5 90,7 94,3 63,5 66,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 92,8 95,5 74,6 77,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 89,2 93,4 56 62,6
(4) Persones amb gran dependència 86,6 84,5 85,9 66,9 68,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,1 94,1 88,2 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,9 94,4 79,9 86,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 89,7 90,9 76,5 79,2
(6) Treballadors essencials 92 85,4 90,9 49,9 54,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 87,4 90,7 67,8 74,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 83,3 88,4 51,2 59,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 76,6 84,9 32,5 43,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 72,1 81,3 23,1 34,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 67,2 76,2 18,4 25,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 62,8 73,1 15 22
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,7 63,5 76,4 11,2 19,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 70,4 85,3 4,2 7,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 54 65,1 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,3 17 21,6 0 0,3
Total >=12 anys 86,3 78,2 84,9 42,4 48,9
Total >=16 anys 87,3 79,6 86,1 44,8 51,6
Total 78,9 70,7 77 37,7 43,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.