Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 95,4 95,5
(1B) Personal de residències 82,7 76,3 78,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,8 80,2 82,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,8 5,5 7,7
(4) Persones amb gran dependència 83,9 81,5 81,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 89,3 89,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86 42 48,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,1 4,1 4,8
(6) Treballadors essencials 65,2 0,6 1,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,4 4,1 6,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,7 1,7 1,9
Total >=16 anys 31,4 14,3 15,3
Total 26,3 12 12,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi