Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,9 87,4 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 89,3 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,4 80,8 90,7
(4) Persones amb gran dependència 87,6 84,2 86,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,5 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 87,1 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 87,3 89,8
(6) Treballadors essencials 90,3 78,8 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 78,5 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 74,6 86,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,1 65,1 82
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 56,6 77,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,2 57,5 71,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 50,1 65,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,6 48,4 67,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 59,8 78
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,9 55,9 65,9
Total >=12 anys 83,4 69,5 81,6
Total >=16 anys 84,2 70,3 82,5
Total 73,6 61,3 71,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi