Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,9
(1B) Personal de residències 94,3 87,5 93,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 89,4 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 81,6 91,4
(4) Persones amb gran dependència 87,8 85 87,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 89,4 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 87,5 90
(6) Treballadors essencials 90,9 79,5 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 79 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 75,4 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 65,9 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 57,7 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 58,6 73,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,5 51,8 67,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,6 51 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,6 61,9 80,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,1 58,3 68,9
Total >=12 anys 84,3 70,7 82,6
Total >=16 anys 85 71,4 83,4
Total 74,2 62,3 72,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi