Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98 98,2 88,9 89,1
(1B) Personal de residències 94,6 89,5 94,3 58,1 59,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92 95,4 69,7 71,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 87,8 93,5 49,6 54,2
(4) Persones amb gran dependència 85,1 82,2 83,6 59,7 60,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 93,8 93,8 85,7 85,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,6 94,2 77,4 83,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 89,1 90,2 72,1 73,8
(6) Treballadors essencials 91,8 83,1 90,6 43,4 45,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 85,5 90,4 63,7 68,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 80,3 88,1 43,1 48,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 72,6 84,5 19 26,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 68,1 80,8 8,9 17
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 63,3 75,8 3,7 7,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76 59,3 72,5 2,8 6,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,3 59,2 76 0,9 4,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 67,1 84,1 0,4 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,8 45 55,4 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 25,4 0,2 3,3 0 0
Total >=12 anys 86,4 75,4 84,1 35 39,2
Total >=16 anys 87,5 77,2 85,7 37 41,4
Total 78,7 67,3 75,3 31,3 34,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.