Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 94,1 94,4
(1B) Personal de residències 78,3 72,3 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,2 79,1 81,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,9 5,6 7,5
(4) Persones amb gran dependència 80,2 71,8 72,6
(5A) Persones de 80 anys o més 87 23,7 23,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 17,2 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 60,8 0,7 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 49,6 0,6 1,6
Total >=16 anys 19,8 6,4 6,7
Total 16,4 5,3 5,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.