Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,9 98 91 91,4
(1B) Personal de residències 94,5 90,8 94,3 63,8 66,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 92,8 95,5 75 77,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 89,3 93,5 56,5 63,2
(4) Persones amb gran dependència 86,4 84,3 85,7 66,9 68,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,1 94,2 88,4 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,9 94,4 80,1 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 89,6 90,9 76,7 79,4
(6) Treballadors essencials 92 85,5 90,9 50,6 55,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 87,5 90,7 68,3 75,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 83,4 88,4 51,9 60,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,6 76,7 84,8 33,2 44,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 72,3 81,3 23,9 35,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 67,3 76,1 19,2 26,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,5 63 73,1 16 23,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 63,7 76,3 12,4 20,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 70,7 85,2 5,1 8,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,9 54,3 65,4 0,5 1,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,2 17,2 21,8 0 0,3
Total >=12 anys 86,3 78,3 84,9 43 49,6
Total >=16 anys 87,2 79,7 86 45,4 52,3
Total 78,8 70,8 76,9 38,1 44
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.