Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 96,8 97
(1B) Personal de residències 90,7 85,1 89
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,2 87 91,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,9 75,7 83,1
(4) Persones amb gran dependència 87,2 85,4 86,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 86,3 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 83,7 86,1
(6) Treballadors essencials 84,9 72,7 79,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,6 75,5 83,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,5 71,9 80,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,9 59,4 72,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 70,5 47,8 65,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,7 38,1 48,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 50,5 22,6 33,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 49,1 12,1 24,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 47,1 11,9 19,9
Total >=16 anys 75,1 58,4 67,4
Total 62,9 48,9 56,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi