Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,7 97,9
(1B) Personal de residències 94,4 88 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,2 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 82,2 91,9
(4) Persones amb gran dependència 88,1 85,5 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,6 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 91,4 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 88,1 90,1
(6) Treballadors essencials 91,3 80 89,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 79,8 88,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 75,9 87,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 67,1 83,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 60,3 79,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 59,7 74
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 53,5 68,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,2 52,7 70,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 62,7 81
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 58,8 69,8
Total >=12 anys 85 71,8 83,1
Total >=16 anys 85,7 72,6 83,9
Total 74,9 63,3 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi