Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,4 97,7
(1B) Personal de residències 93,6 87,2 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 89,2 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,3 80,8 90,6
(4) Persones amb gran dependència 87,4 84 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,4 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 87 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 87 89,5
(6) Treballadors essencials 90 78,7 88
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 78,3 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 74,2 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,6 64,7 81,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 56 76,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73 56,3 70,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 48,9 63,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,9 47,3 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,8 58,9 76,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,1 54,5 64,3
Total >=12 anys 82,7 68,9 80,8
Total >=16 anys 83,5 69,7 81,7
Total 73 60,8 71,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi