Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,8 87,4 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 89,2 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,4 80,8 90,7
(4) Persones amb gran dependència 87,6 84 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 87 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 87,2 89,7
(6) Treballadors essencials 90,2 78,7 88,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 78,5 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 74,5 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 65,1 81,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 56,5 77,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74 57,2 71,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,3 49,9 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,3 48,2 66,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,6 59,5 77,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 55,4 65,3
Total >=12 anys 83,3 69,4 81,4
Total >=16 anys 84,1 70,2 82,3
Total 73,5 61,2 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi