Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 96,3 89,5 95,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 90 95
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 83,6 92,6
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88,1 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,3 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 84,9 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 84,9 89,3
(6) Treballadors essencials 93,7 83,7 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 79,4 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 76,9 87,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 66,5 84,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 57 79,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,4 61,7 71,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68 51,9 63
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,7 49 60,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 59 70,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71 45,8 54,4
Total >=12 anys 84 70 80,6
Total >=16 anys 84,7 71,3 82
Total 74,8 62,4 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi