Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,9 95,2 95,3
(1B) Personal de residències 85,7 80,8 82,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,2 79,2 82,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,8 10,8 14,1
(4) Persones amb gran dependència 88,2 84,5 84,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 89,4 89,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,8 40,5 48,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,5 2,3 2,9
(6) Treballadors essencials 71,5 1,2 3,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,6 3,3 5,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,2 1,7 1,9
Total >=16 anys 31,3 15 16,3
Total 26,5 12,7 13,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi