Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,2 84,3 84,7
(1B) Personal de residències 97,5 94,6 97,5 72,4 76,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,2 97,2 77,6 81,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,8 93,4 96,5 63,7 71
(4) Persones amb gran dependència 88,8 86,1 87,3 71 71,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95,7 95,4 95,5 90,2 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,8 94,3 80,5 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 90 91,1 78,6 82,9
(6) Treballadors essencials 95,4 91,4 94,8 59,3 64,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 89,2 91,5 71,4 78,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 86,6 90,3 57,9 66,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,8 81,5 88,2 42,6 55,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 76,3 84,4 32 45,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,2 74,3 80,7 27,2 33,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,5 68 76,6 21,1 28,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,3 67,1 78,1 15,6 21,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89 75,1 87,6 6 8,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,7 64,5 76 0,2 1,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 49 30,5 37,8 0 0,2
Total >=12 anys 88,8 82 87,5 47,5 54,5
Total >=16 anys 89,2 82,9 88,1 49,9 57,3
Total 82,7 75,4 80,8 42,6 48,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.