Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 97 90 96,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,1 96,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 84,5 94,3
(4) Persones amb gran dependència 91,1 89,4 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 90 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 86,1 90,2
(6) Treballadors essencials 94,6 85,3 93,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 80,7 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 78,1 89
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 68,6 86,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 59,8 82,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,7 66,6 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,3 58,4 72
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,7 56,5 71,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,6 67,9 82,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,2 64,6 75,6
Total >=12 anys 86,8 74,2 85,2
Total >=16 anys 87,2 74,7 85,7
Total 77,1 65,9 75,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi