Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,4 82,3 82,5
(1B) Personal de residències 97,5 93,8 97,4 66,8 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,3 97,1 72,1 74,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,6 90,8 95,9 55,9 61
(4) Persones amb gran dependència 87,6 83,7 84,5 62,5 63
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,2 95,3 88,1 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,5 94,2 77,9 86
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 89,1 90,5 74,2 77,2
(6) Treballadors essencials 95,4 89,2 94,6 50,3 53,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 87,7 91,3 66,5 72,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,9 84 90,2 49,1 55,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89 78,2 88 30,5 40,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,7 72,2 84,2 16,5 26,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,7 70,4 80,6 5,9 8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,1 63,9 76,6 3,5 5,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 62,9 78,4 0,6 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,2 72,3 86,8 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,6 51,9 62,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,5 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 89 79,1 86,8 38,5 43
Total >=16 anys 89,5 80,5 88 40,5 45,1
Total 82,5 71,2 78,3 34,6 38,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.