Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,4 82,7 82,8
(1B) Personal de residències 97,5 94,1 97,4 67,9 71,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,4 97,1 73,3 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,6 91,2 96 57,8 63,4
(4) Persones amb gran dependència 87,9 83,8 84,5 65,5 66
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,2 95,3 88,5 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,5 94,2 78,7 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 89,3 90,7 75,4 78,5
(6) Treballadors essencials 95,4 89,8 94,7 53 56,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 88,2 91,4 68 74,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,9 84,9 90,4 52,1 58,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89 79,2 88,2 35,3 45,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,8 73,4 84,5 23 33,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,8 72 80,9 14,8 18,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,2 65,3 77 9,7 13
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,7 63,3 78,7 0,7 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,4 72,8 87,2 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,7 52,4 63,3 0,1 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 45 0 5,3 0 0
Total >=12 anys 89,1 79,8 87 41,2 46,1
Total >=16 anys 89,6 81,2 88,2 43,3 48,5
Total 82,8 71,8 78,5 37 41,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.