Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 97,2 90,4 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 91,7 96,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,9 85,2 94,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,9 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,8 95
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 91,8 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 87 90,3
(6) Treballadors essencials 94,9 85,7 93,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 81,7 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90 78,8 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 70,2 86,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,3 62 82,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,8 67,2 78,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76 59,5 73,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,4 57,5 72,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 68,5 83,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,8 65,2 76,5
Total >=12 anys 87,5 75,1 85,7
Total >=16 anys 87,8 75,6 86,1
Total 77,7 66,8 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi