Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 97,2 90,4 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 91,9 96,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 85,3 94,9
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,8 95
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 91,8 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 87,1 90,3
(6) Treballadors essencials 95 85,8 93,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 82 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,1 78,8 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,1 70,5 86,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,5 62,5 82,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81 67,3 78,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 59,7 73,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 57,6 72,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 68,6 83,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,3 65,4 76,7
Total >=12 anys 87,6 75,3 85,8
Total >=16 anys 88 75,8 86,2
Total 77,9 66,9 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi