Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,1 98,2 84,9 85,3
(1B) Personal de residències 97,5 94,7 97,5 73,4 77,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,2 97,2 78,1 81,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,9 93,5 96,6 64,4 71,8
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,4 87,6 71,6 72,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,4 95,4 90,3 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,7 94,2 80,6 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 89,9 91 78,7 83,1
(6) Treballadors essencials 95,4 91,5 94,8 60,3 65,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 89,2 91,4 71,8 79,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 86,6 90,3 58,8 67,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 81,6 88 43,6 56,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,2 76,3 84,1 32,9 47
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,8 74 80,3 28,3 34,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,2 68 76,3 22,2 29,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,8 67 77,6 16,7 23,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 75,3 87,3 6,9 10,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,8 64,8 76,3 0,3 1,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 48,7 30,8 38,2 0 0,2
Total >=12 anys 88,6 82 87,3 48,1 55,3
Total >=16 anys 89 82,8 87,9 50,6 58
Total 82,5 75,4 80,6 43,1 49,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.