Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,3
(1B) Personal de residències 96,9 89,8 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90,4 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 84,3 93,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 85,1 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 85,3 89,7
(6) Treballadors essencials 94,2 84,4 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 79,9 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 77,3 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 67,2 85,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 58,2 80,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 64,4 74,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 55,1 67,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,8 52,9 66,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,5 64,9 78,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,4 60,4 70,3
Total >=12 anys 85,3 72,1 83,3
Total >=16 anys 85,8 72,7 84
Total 75,9 64,2 74,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi