Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,3
(1B) Personal de residències 96,9 89,8 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90,6 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 84,4 93,7
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,5 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 85,2 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 85,5 89,9
(6) Treballadors essencials 94,2 84,5 92,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 80 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 77,5 88,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 67,6 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 58,6 81,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,4 65,2 75,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,4 56,3 69,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,9 54,2 68,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,5 66,1 79,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,3 62,2 72,5
Total >=12 anys 85,8 72,7 84
Total >=16 anys 86,3 73,2 84,6
Total 76,3 64,7 74,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi