Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,3
(1B) Personal de residències 96,8 89,9 96,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90,6 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 84,5 93,8
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,5 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 85,3 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 85,6 90
(6) Treballadors essencials 94,2 84,6 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 80,1 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 77,6 88,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 67,7 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,7 58,7 81,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 65,5 76,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,6 56,6 69,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,2 54,5 68,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,7 66,3 79,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,5 62,5 72,9
Total >=12 anys 85,8 72,8 84,2
Total >=16 anys 86,4 73,4 84,8
Total 76,4 64,8 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi