Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 95 88,1 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,4 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 82,8 91,2
(4) Persones amb gran dependència 93,4 90,1 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 81,4 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93 86,9 90,6
(6) Treballadors essencials 94,4 84,5 92,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 81,6 89,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 79,2 88,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 69,8 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 59,3 81,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 66,1 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70 55,1 65,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,6 52,7 62,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80 61,6 72
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,1 49,5 57,5
Total >=12 anys 86 72,9 82,9
Total >=16 anys 86,6 74 84,1
Total 77,2 65,4 74,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi