Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98 98,3
(1B) Personal de residències 95 88,4 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 89,4 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 82,9 91,5
(4) Persones amb gran dependència 93,4 90,4 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 81,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93 86,9 90,6
(6) Treballadors essencials 94,5 84,6 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 81,6 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90 79,3 89
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,1 70 86
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 59,6 81,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,4 66,6 74,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 55,9 66,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,5 53,6 64,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,8 63,4 74,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,3 54,7 63,2
Total >=12 anys 86,3 73,4 83,6
Total >=16 anys 86,9 74,3 84,5
Total 77,4 65,8 74,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi