Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,2 97,3
(1B) Personal de residències 89,9 83,9 86
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,8 85,1 89
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85 62,8 68,3
(4) Persones amb gran dependència 92,3 89 89
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 79,7 92,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 9,8 11,8
(6) Treballadors essencials 81 54,3 58,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 19,2 24,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,3 50 55
(10A) Persones de 45 a 49 anys 66,6 2 8,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 40,8 1,6 8,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,4 1,2 1,4
Total >=16 anys 59,6 33,5 37,8
Total 51,1 28,8 32,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi