Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,9 95,9 96
(1B) Personal de residències 85,1 80,7 82
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,7 78,4 81,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,4 9,3 13
(4) Persones amb gran dependència 90 85 86
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 90,1 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,6 38,2 50,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,5 4 4,4
(6) Treballadors essencials 73,7 1,4 3,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,4 4,8 7,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 6 2,3 2,6
Total >=16 anys 35,8 16,3 18,3
Total 30,8 14 15,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi